Review, Blog

งานติดตั้งวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ (วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี)

งานติดตั้งวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ ฝนตกพายุกระหน่ำ เราก็เดินหน้าติดตั้งงาน LED Wall จากแบรนด์ไกก้า อีกหนึ่งงาน งานไว ใกล้กรุงเทพ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *