Uncategorized

Let’s get to know WIFI

สวัสดีจ้า วันนี้มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝาก ถ้าถามว่า มีใครไม่รู้จัก วายฟาย (Wi-Fi)บ้าง ก็คงน้อยคนที่ไม่รู้จัก
ส่วนใหญ่ที่รู้จักและเข้าใจกันคือ เป็นการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเครือข่าย เชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สาย
เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม ที่ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของเรา มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ แบบไร้สายหรือไม่มีสายนั้นละค่ะ
Wi-Fi ย่อมาจาก wireless fidelity หมายถึง ชุดผลิตภัณฑ์ที่รองรับระบบเครือข่ายไร้สายต่างๆ
ที่สามารถใช้ได้กับมาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (WLAN) ซึ่งอยู่บนมาตรฐาน IEEE 802.11
ในปัจจุบัน มีอุปกรณ์ทีรองรับ Wi-Fi มากมาย ยกตัวอยากเช่น โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์, tv, หูฟัง, กล้อง, กล่องทีวี, ตู้เย็น, และอื่นๆ

คราวหน้า จะมีเรื่องราวดีดีอะไรมาฝากอีก ติดตามกันได้ที่นี่เลยจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *