แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

Video Wall Gygar VDO-WALL-4

ด้วยความคมชัดระดับ Full HD 1920x1080p เลือกรูปแบบจำนวนจอได้ตามที่ต้องการ ทนทานต่อการใช้งานสามารถแสดงภาพเดียวเต็มจอ หรือแบ่งการแสดงผลย่อยไปยังแต่ละจอ

Video Wall Gygar VDO-Wall-55″

ด้วยความคมชัดระดับ Full HD 1920x1080p เลือกรูปแบบจำนวนจอได้ตามที่ต้องการ ทนทานต่อการใช้งานสามารถแสดงภาพเดียวเต็มจอ หรือแบ่งการแสดงผลย่อยไปยังแต่ละจอ

Video Wall Gygar VDO-WALL-6

ด้วยความคมชัดระดับ Full HD 1920x1080p เลือกรูปแบบจำนวนจอได้ตามที่ต้องการ ทนทานต่อการใช้งานสามารถแสดงภาพเดียวเต็มจอ หรือแบ่งการแสดงผลย่อยไปยังแต่ละจอ

Video Wall Gygar VDO-WALL-9

ด้วยความคมชัดระดับ Full HD 1920x1080p เลือกรูปแบบจำนวนจอได้ตามที่ต้องการ ทนทานต่อการใช้งานสามารถแสดงภาพเดียวเต็มจอ หรือแบ่งการแสดงผลย่อยไปยังแต่ละจอ