Showing all 3 results

Projector GYGAR S-40+

฿35,800.00

Projector Gygar ซีรี่ย์ มาพร้อมดีไซน์ ที่โดดเด่น และตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ การศึกษา ด้วยเทคโนโลยี 3LCD สามารถฉายภาพที่สดใส คมชัด และให้ความสว่างถึง 4,000 Ansi Lumens นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่นอีกมากมายที่ทำให้ GYGAR เป็นโปรเจคเตอร์ แบบ Supervision

Projector GYGAR S-40W+

฿43,900.00

Projector Gygar ซีรี่ย์ มาพร้อมดีไซน์ ที่โดดเด่น และตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ การศึกษา ด้วยเทคโนโลยี 3LCD สามารถฉายภาพที่สดใส คมชัด และให้ความสว่างถึง 4,000 Ansi Lumens นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่นอีกมากมายที่ทำให้ GYGAR เป็นโปรเจคเตอร์ แบบ Supervision

Projector GYGAR S-50S

฿46,900.00

Projector Gygar ซีรี่ย์ มาพร้อมดีไซน์ ที่โดดเด่น และตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ การศึกษา ด้วยเทคโนโลยี 3LCD สามารถฉายภาพที่สดใส คมชัด และให้ความสว่างถึง 5,000 Ansi Lumens นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชั่นอีกมากมายที่ทำให้ GYGAR เป็นโปรเจคเตอร์ แบบ Supervision