งานประชุมวิชาการ “ยกระดับสาธารณสุขไทย เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน”

GYGAR ร่วมออกบูธงานประชุมวิชาการ "ยกระดับสาธารณสุขไทย เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน" ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงส...

Continue reading

GYGAR ร่วมออกบูธงานประชุมสัมมนาวิชาการและการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2566

งานประชุมสัมมนาวิชาการและการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2566 (เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข...

Continue reading

GYGAR จัดงานแสดงสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จ.ขอนแก่น

ทางบริษัทฯ ได้นำสินค้าไปจัดแสดงเมื่อวันที่ 19-23 กรกฎาคม อาทิ จออินเตอร์แอ็คทีฟ (IPG), กล้องจับภาพและบันทึกส...

Continue reading

GYGAR จัดงานแสดงสินค้า ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน ทางบริษัทฯ ได้นำสินค้าอาทิ กระดานอินเตอร์แอ็คทีฟ (IPG), กล้องจับภาพและบันทึกสำหรับก...

Continue reading

GYGAR ร่วมออกบูธงานประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

งานประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยประจำปี 2566 ทางไกก้านำผลิตภัณฑ์อาทิ ป้ายประช...

Continue reading

งานสถาปนิก’66 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน

งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 35 ในงานได้นำสินค้า Public Dispa...

Continue reading