แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

Interactive Presenter GYGAR 65G

฿126,500.00

จอแสดงผล 4K แบบสัมผัสที่แท้จริง เพิ่มประสบการณ์ที่มี คุณภาพสำหรับงานนำเสนอและงานสอน ช่วยให้งานเป็นไป อย่างราบรื่นและรวดเร็ว มาพร้อมกับโปรแกรมการเขียน ใช้งานง่าย ตอบทุกโจทย์ ทุกระดับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังสามารถ นำเสนอจาก โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตผ่านหน้าจอ ได้ แบบไร้สาย ให้ภาพที่คมชัดและสัมผัสที่แม่นยำมากขึ้นด้วย กระจกและจอห่างกัน 0 มิลลิเมตร (Zero Airgap) สามารถ ติดตั้งง่ายทั้งแบบแขวนติดผนัง หรือ แขวนบนขาล้อเลื่อน

Interactive Presenter GYGAR 86G

฿278,000.00

จอแสดงผล 4K แบบสัมผัสที่แท้จริง เพิ่มประสบการณ์ที่มี คุณภาพสำหรับงานนำเสนอและงานสอน ช่วยให้งานเป็นไป อย่างราบรื่นและรวดเร็ว มาพร้อมกับโปรแกรมการเขียน ใช้งานง่าย ตอบทุกโจทย์ ทุกระดับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังสามารถ นำเสนอจาก โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตผ่านหน้าจอ ได้ แบบไร้สาย ให้ภาพที่คมชัดและสัมผัสที่แม่นยำมากขึ้นด้วย กระจกและจอห่างกัน 0 มิลลิเมตร (Zero Airgap) สามารถ ติดตั้งง่ายทั้งแบบแขวนติดผนัง หรือ แขวนบนขาล้อเลื่อน

Interactive Presenter GYGAR 75G

฿149,000.00

จอแสดงผล 4K แบบสัมผัสที่แท้จริง เพิ่มประสบการณ์ที่มี คุณภาพสำหรับงานนำเสนอและงานสอน ช่วยให้งานเป็นไป อย่างราบรื่นและรวดเร็ว มาพร้อมกับโปรแกรมการเขียน ใช้งานง่าย ตอบทุกโจทย์ ทุกระดับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น บริษัท องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังสามารถ นำเสนอจาก โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตผ่านหน้าจอ ได้ แบบไร้สาย ให้ภาพที่คมชัดและสัมผัสที่แม่นยำมากขึ้นด้วย กระจกและจอห่างกัน 0 มิลลิเมตร (Zero Airgap) สามารถ ติดตั้งง่ายทั้งแบบแขวนติดผนัง หรือ แขวนบนขาล้อเลื่อน

Interactive Presenter GYGAR 86E

฿258,000.00

หน้าจอแสดงผลแบบสัมผัส ความละเอียดระดับ 4K ที่แท้จริง เพิ่มประสบการณ์ที่มีคุณภาพสำหรับงานนำเสนอ ช่วยให้งานนำ เสนอเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว มาพร้อมกับโปรแกรม การเขียน ใช้งานง่าย ตอบทุกโจทย์ทุกระดับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น บริษัท องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังสามารถนำเสนอจากโทรศัพท์ มือถือ และแท็บเล็ตผ่านหน้าจอได้แบบไร้สายติดตั้งง่าย ทั้งแบบ แขวนติดผนัง หรือแขวนบนขาล้อเลื่อน

Interactive Presenter GYGAR 98E

฿598,000.00

หน้าจอแสดงผลแบบสัมผัส ความละเอียดระดับ 4K ที่แท้จริง เพิ่มประสบการณ์ที่มีคุณภาพสำหรับงานนำเสนอ ช่วยให้งานนำ เสนอเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว มาพร้อมกับโปรแกรม การเขียน ใช้งานง่าย ตอบทุกโจทย์ทุกระดับการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น บริษัท องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งยังสามารถนำเสนอจากโทรศัพท์ มือถือ และแท็บเล็ตผ่านหน้าจอได้แบบไร้สายติดตั้งง่าย ทั้งแบบ แขวนติดผนัง หรือแขวนบนขาล้อเลื่อน