สินค้าในประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน
สินค้า GYGAR รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี
สำหรับ Projector GYGAR : รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี / หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

สินค้าในประกัน
เงื่อนไขการรับประกันและการ DOA สินค้า

การเปลี่ยนเครื่องใหม่ DOA ภายใน 7 วัน มีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
– ตัวเครื่องต้องไม่มีการตีเลขที่ครุภัณฑ์ และความเสียหายอันเกิดจากตัวสินค้าเนื่องจากการใช้งานปกติของสินค้าชนิดนั้น
ไม่รวมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดจากแมลงหรือสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ และตลอดจนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขใดๆในตัวสินค้า ซึ่งมิได้กระทำโดยบริษัทฯ
– การ DOA. ภายใน 7 วัน นับจาก Invoice ของลูกค้า
– อุปกรณ์ต้องครบและกล่องต้องอยู่ในสภาพใหม่
– ผู้ซื้อต้องส่งเครื่องตัวที่เสีย/มีปัญหา กลับมาที่ศูนย์บริการก่อนเปลี่ยนเครื่องใหม่
ช่องทางการติดต่อ
– ติดต่อฝ่ายช่าง โทร. 02-252-2285 ต่อ 111
– สายด่วน Hot Line : โทร. 081-618-6780
– Line Official @GYGAR
การนับประกันเริ่มจากวันที่ในใบกำกับภาษีที่ทางลูกค้าได้รับจากทางบริษัทฯ เป็นสำคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกันการจัดส่งสินค้า

ในกรณีที่จัดส่งล่าช้าเกิน 7 วันทําการ (กรุงเทพและปริมณฑล)
1. ทางเเบรนด์จะรับผิดชอบโดยการให้ code ลดราคา 10% สามารถใช้ได้ใน website www.gygar.com ในครั้งถัดไป
2. ลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับของได้

สินค้านอกประกัน

สินค้านอกประกัน
กรณีบริษัทตรวจสอบสินค้าในประกันพบที่มีสภาพผิดปกติ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าเป็นสินค้านอกประกัน สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

 1. มีสภาพผิดปกติ เช่น แตก หัก ไหม้ บิ่น งอ ยุบ ร้าว รอยขูดถลอก
 2. มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธี เช่น คราบน้ำ รอยคราบสนิม
 3. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ฟ้าผ่า
 4. การใช้สินค้าผิดวิธี โดยมีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เช่น มีร่องรอยการแกะ การซ่อม
 5. ไม่มี Serial Number สินค้า หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบ
 6. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
 7. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อมสินค้า
 8. ทางบริษัทฯ งดการรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า

ช่องทางการติดต่อ
– ติดต่อฝ่ายช่าง โทร. 02-252-2285 ต่อ 111
– สายด่วน Hot Line : โทร. 081-618-6780
– Line Official @GYGAR

การรับคืนสินค้า

การรับคืน
ระยะเวลาในการคืนสินค้า

รับสินค้าคืนภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Line Official @GYGAR เพื่อแจ้งความประสงค์ โดยทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำตามเงื่อนไขการขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า มีดังต่อไปนี้:

สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต, สินค้าหมดอายุ, สินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ, สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
สินค้าที่ทำการเปลี่ยน/คืนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพไม่เคยเปิดใช้และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ และจะต้องแนบใบกำกับสินค้า (Invoice) เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยน/คืนสินค้าด้วย
การเปลี่ยน/คืนสินค้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า

การรับเงินคืน

ขั้นตอนการคืนเงินนั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเรายืนยันการรับสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินภายใน 30 วันทำการ

เงินคืนค่าสินค้า

ภาษี (ถ้ามี) จะได้รับคืนพร้อมกับเงินค่าสินค้า
จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการและจัดส่งสำหรับสินค้าคืน
เมื่อคุณคืนสินค้ารายการใดรายการหนึ่งจากคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน  จำนวนยอดสั่งซื้อที่เหลืออาจไม่ถึงยอดที่เคยได้รับส่วนลด (เช่น สำหรับของขวัญที่แถมจากการสั่งซื้อ ของแถม การสั่งซื้อตามจำนวนที่กำหนด) หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น  ส่วนลดที่คุณได้รับไปแล้วจะถูกลดจากราคาสินค้าที่ขอคืน  หากคุณต้องการเงินค่าสินค้าครบเต็มจำนวน จะต้องคืนสินค้าทุกรายการในคำสั่งซื้อนั้น

ก่อนการคืนสินค้า

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Line Official @GYGAR

การดำเนินการคืนสินค้า

เรารับคืนสินค้าที่สั่งซื้อทางเว็บไซต์ GYGAR ภายใน 7 วันจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น
กรุณาเตรียมรายละเอียดด้านล่างให้พร้อมเมื่อติดต่อเรา

1. ข้อมูลในการติดต่อ

ข้อมูลผู้ที่โทร/ รายงาน
ข้อมูลของผู้ที่ติดต่อกลับ

2. รายละเอียดสินค้า

รุ่นสินค้า
หมายเลข serial number
หมายเลขสินค้า product number

3. รายละเอียดของปัญหาที่พบ

งดการขอคืนสินค้าหรือปฏิเสธการรับสินค้าโดยไม่ติดต่อเราก่อน
หากคุณไม่ทำตามขั้นตอนที่กล่าวมา จะเกิดความล่าช้าในการคืนเงินและคุณจะต้องรับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

การส่ง Claim สินค้า

การเคลมเปลี่ยนตัวใหม่
สำหรับสินค้าเสียภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ ลูกค้าจะได้รับการเปลี่ยนตัวใหม่ทันที (ยกเว้นสินค้าที่ใช้แล้วมีส่วนที่หมดไป)

เงื่อนไข

1. ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน7วัน(เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีการสั่งซื้อเป็นวันแรก)
2. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที
3. ทดสอบแล้วสินค้ามีอาการเสียจริง
4. ต้องส่งอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมด ส่งมาด้วย เช่น กล่อง, โฟม, พลาสติก, คู่มือ, ไดร์เวอร์ ของแถม ฯลฯ
5. สภาพสินค้าจะต้องเหมือนใหม่และไม่มีรอย

กรณีสินค้าหมด

กรณีสินค้าที่มีปัญหาเป็นสินค้าภายใน 7 วันต้องเปลี่ยนคืน หมด ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันคืนได้ จะแจ้งเสนอคืนเป็นเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

การเคลมปกติ
สำหรับสินค้าที่ซื้อผ่านช่องทาง GYGAR Online สามารถส่งเคลมได้ที่สำนักงานใหญ่

เงื่อนไข

1. ซ่อม / เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
2. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
3. เสนอลูกค้า Upgrade ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงินในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางเรา จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
4. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินแทนให้โดยหักค่าเสื่อมตามนโยบายการคิดค่าเสื่อม เฉพาะในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนคืนให้หรือสินค้ารุ่นอื่นไม่มีสเป๊คใกล้เคียง/รองรับสินค้ารุ่นเดิมที่ลูกค้าต้องการใช้งาน

ฝากเคลม

สำหรับสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไข และระยะเวลาประกัน แต่ไม่ได้ซื้อจากสยามเทคแอนด์ดีเวลล็อป หากมีสติ๊กเกอร์รับประกันจากบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการเคลมให้ ลูกค้าสามารถฝากเคลมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าขนส่ง กรณีของชิ้นใหญ่ที่ต้องแยก Packing)

รับซ่อมสินค้านอกประกัน

ทางบริษัทฯ มีบริการรับซ่อมสินค้านอกประกันโดยทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญระดับมือาชีพ

สินค้า ยกเลิกผลิต

สินค้ายกเลิกการผลิต EOL (End Of Line)
สินค้ายกเลิกการผลิต EOL เป็นสินค้าที่ทางผู้ผลิตได้มีประกาศ แจ้งให้ผู้บริโภครับทราบว่าสินค้าตามประกาศดังกล่าว ไม่มีการผลิตแล้วโดยสินค้าที่มีการรับประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุในตัวสินค้า ทางผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจะรับประกันตามระยะเวลาที่เหลืออยู่นับจากที่ลูกค้าซื้อ ตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ในประกาศ นับจากวันที่การประกาศ

สินค้าในประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน
สินค้า GYGAR รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี
สำหรับ Projector GYGAR : รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี / หลอดภาพ 1 ปี หรือ 1,000 ชั่วโมง (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

สินค้าในประกัน
เงื่อนไขการรับประกันและการ DOA สินค้า

การเปลี่ยนเครื่องใหม่ DOA ภายใน 7 วัน มีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
– ตัวเครื่องต้องไม่มีการตีเลขที่ครุภัณฑ์ และความเสียหายอันเกิดจากตัวสินค้าเนื่องจากการใช้งานปกติของสินค้าชนิดนั้น
ไม่รวมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดจากแมลงหรือสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ และตลอดจนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขใดๆในตัวสินค้า ซึ่งมิได้กระทำโดยบริษัทฯ
– การ DOA. ภายใน 7 วัน นับจาก Invoice ของลูกค้า
– อุปกรณ์ต้องครบและกล่องต้องอยู่ในสภาพใหม่
– ผู้ซื้อต้องส่งเครื่องตัวที่เสีย/มีปัญหา กลับมาที่ศูนย์บริการก่อนเปลี่ยนเครื่องใหม่
ช่องทางการติดต่อ
– ติดต่อฝ่ายช่าง โทร. 02-252-2285 ต่อ 111
– สายด่วน Hot Line : โทร. 081-618-6780
– Line Official @GYGAR
การนับประกันเริ่มจากวันที่ในใบกำกับภาษีที่ทางลูกค้าได้รับจากทางบริษัทฯ เป็นสำคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกันการจัดส่งสินค้า

ในกรณีที่จัดส่งล่าช้าเกิน 7 วันทําการ (กรุงเทพและปริมณฑล)
1. ทางเเบรนด์จะรับผิดชอบโดยการให้ code ลดราคา 10% สามารถใช้ได้ใน website www.gygar.com ในครั้งถัดไป
2. ลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับของได้

สินค้านอกประกัน

สินค้านอกประกัน
กรณีบริษัทตรวจสอบสินค้าในประกันพบที่มีสภาพผิดปกติ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสินค้าเป็นสินค้านอกประกัน สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

 1. มีสภาพผิดปกติ เช่น แตก หัก ไหม้ บิ่น งอ ยุบ ร้าว รอยขูดถลอก
 2. มีสภาพที่เกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกวิธี เช่น คราบน้ำ รอยคราบสนิม
 3. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ฟ้าผ่า
 4. การใช้สินค้าผิดวิธี โดยมีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต เช่น มีร่องรอยการแกะ การซ่อม
 5. ไม่มี Serial Number สินค้า หรือมีการติดสติ๊กเกอร์เลียนแบบ
 6. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์ ไวรัส หรือระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
 7. สินค้าที่หมดอายุการรับประกัน หรือสินค้าที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำในการตกลงซ่อม หรือไม่ตกลงซ่อมสินค้า
 8. ทางบริษัทฯ งดการรับประกันสินค้าที่มีรอยปากกาใดๆ เขียนลงบนตัวสินค้า และไม่สามารถลบออกโดยไม่ส่งผลต่อสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ หรือสินค้า

ช่องทางการติดต่อ
– ติดต่อฝ่ายช่าง โทร. 02-252-2285 ต่อ 111
– สายด่วน Hot Line : โทร. 081-618-6780
– Line Official @GYGAR

การรับคืนสินค้า

การรับคืน
ระยะเวลาในการคืนสินค้า

รับสินค้าคืนภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า

กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Line Official @GYGAR เพื่อแจ้งความประสงค์ โดยทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำตามเงื่อนไขการขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า มีดังต่อไปนี้:

สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต, สินค้าหมดอายุ, สินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ, สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง
สินค้าที่ทำการเปลี่ยน/คืนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพไม่เคยเปิดใช้และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ และจะต้องแนบใบกำกับสินค้า (Invoice) เพื่อดำเนินการขอเปลี่ยน/คืนสินค้าด้วย
การเปลี่ยน/คืนสินค้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า

การรับเงินคืน

ขั้นตอนการคืนเงินนั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเรายืนยันการรับสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินภายใน 30 วันทำการ

เงินคืนค่าสินค้า

ภาษี (ถ้ามี) จะได้รับคืนพร้อมกับเงินค่าสินค้า
จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการและจัดส่งสำหรับสินค้าคืน
เมื่อคุณคืนสินค้ารายการใดรายการหนึ่งจากคำสั่งซื้อสินค้าเดียวกัน  จำนวนยอดสั่งซื้อที่เหลืออาจไม่ถึงยอดที่เคยได้รับส่วนลด (เช่น สำหรับของขวัญที่แถมจากการสั่งซื้อ ของแถม การสั่งซื้อตามจำนวนที่กำหนด) หากมีกรณีนี้เกิดขึ้น  ส่วนลดที่คุณได้รับไปแล้วจะถูกลดจากราคาสินค้าที่ขอคืน  หากคุณต้องการเงินค่าสินค้าครบเต็มจำนวน จะต้องคืนสินค้าทุกรายการในคำสั่งซื้อนั้น 

ก่อนการคืนสินค้า

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Line Official @GYGAR

การดำเนินการคืนสินค้า

เรารับคืนสินค้าที่สั่งซื้อทางเว็บไซต์ GYGAR ภายใน 7 วันจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น
กรุณาเตรียมรายละเอียดด้านล่างให้พร้อมเมื่อติดต่อเรา

1. ข้อมูลในการติดต่อ

ข้อมูลผู้ที่โทร/ รายงาน
ข้อมูลของผู้ที่ติดต่อกลับ

2. รายละเอียดสินค้า

รุ่นสินค้า
หมายเลข serial number
หมายเลขสินค้า product number

3. รายละเอียดของปัญหาที่พบ

งดการขอคืนสินค้าหรือปฏิเสธการรับสินค้าโดยไม่ติดต่อเราก่อน
หากคุณไม่ทำตามขั้นตอนที่กล่าวมา จะเกิดความล่าช้าในการคืนเงินและคุณจะต้องรับผิดชอบความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

การส่ง Claim สินค้า

การเคลมเปลี่ยนตัวใหม่
สำหรับสินค้าเสียภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ ลูกค้าจะได้รับการเปลี่ยนตัวใหม่ทันที (ยกเว้นสินค้าที่ใช้แล้วมีส่วนที่หมดไป)

เงื่อนไข

1. ต้องเป็นสินค้าที่สั่งซื้อไปไม่เกิน7วัน(เริ่มนับจากวันที่ที่ระบุในบิลใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีการสั่งซื้อเป็นวันแรก)
2. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันที
3. ทดสอบแล้วสินค้ามีอาการเสียจริง
4. ต้องส่งอุปกรณ์ที่ติดไปกับตัวสินค้าทั้งหมด ส่งมาด้วย เช่น กล่อง, โฟม, พลาสติก, คู่มือ, ไดร์เวอร์ ของแถม ฯลฯ
5. สภาพสินค้าจะต้องเหมือนใหม่และไม่มีรอย

กรณีสินค้าหมด

กรณีสินค้าที่มีปัญหาเป็นสินค้าภายใน 7 วันต้องเปลี่ยนคืน หมด ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันคืนได้ จะแจ้งเสนอคืนเป็นเงินให้ลูกค้าเต็มจำนวนตามใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

การเคลมปกติ
สำหรับสินค้าที่ซื้อผ่านช่องทาง GYGAR Online สามารถส่งเคลมได้ที่สำนักงานใหญ่

เงื่อนไข

1. ซ่อม / เปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน
2. เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า
3. เสนอลูกค้า Upgrade ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่ารุ่นเดิม โดยลูกค้าจ่ายเงินในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางเรา จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการ Upgrade ก่อนทุกครั้ง
4. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะรอการเปลี่ยนสินค้า บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการเข้าของสินค้า โดยประมาณให้ลูกค้าทราบ และแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะๆ
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินแทนให้โดยหักค่าเสื่อมตามนโยบายการคิดค่าเสื่อม เฉพาะในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนคืนให้หรือสินค้ารุ่นอื่นไม่มีสเป๊คใกล้เคียง/รองรับสินค้ารุ่นเดิมที่ลูกค้าต้องการใช้งาน

ฝากเคลม

สำหรับสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไข และระยะเวลาประกัน แต่ไม่ได้ซื้อจากสยามเทคแอนด์ดีเวลล็อป หากมีสติ๊กเกอร์รับประกันจากบริษัทฯ บริษัทฯจะดำเนินการเคลมให้ ลูกค้าสามารถฝากเคลมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นค่าขนส่ง กรณีของชิ้นใหญ่ที่ต้องแยก Packing)

รับซ่อมสินค้านอกประกัน

ทางบริษัทฯ มีบริการรับซ่อมสินค้านอกประกันโดยทีมช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญระดับมือาชีพ

สินค้า ยกเลิกผลิต

สินค้ายกเลิกการผลิต EOL (End Of Line)
สินค้ายกเลิกการผลิต EOL เป็นสินค้าที่ทางผู้ผลิตได้มีประกาศ แจ้งให้ผู้บริโภครับทราบว่าสินค้าตามประกาศดังกล่าว ไม่มีการผลิตแล้วโดยสินค้าที่มีการรับประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุในตัวสินค้า ทางผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายจะรับประกันตามระยะเวลาที่เหลืออยู่นับจากที่ลูกค้าซื้อ ตามที่ผู้ผลิตระบุไว้ในประกาศ นับจากวันที่การประกาศ