ACTIVITY
ไกก้าจัดแสดงสินค้า ณ ตึกสีลมเอจ วันที่ 22-24 พฤศจิกายน
ไกก้าจัดแสดงสินค้า ณ ตึกสีลมเอจ วันที่ 22-24 พฤศจิกายน
BLOG
รวมข้อมูลก่อนเลือกจอโปรเจกเตอร์! ทั้งขนาดและประเภทของจอโปรเจกเตอร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ให้สามารถเลือกได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน
รวมข้อมูลก่อนเลือกจอโปรเจกเตอร์! ทั้งขนาดและประเภทของจอโปรเจกเตอร์ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ให้สามารถเลือกได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน
สรุปวิธีใช้โปรเจกเตอร์ฉบับมือใหม่ ทั้งการติดตั้งโปรเจกเตอร์ การต่อจอโปรเจกเตอร์เข้ากับเครื่องฉาย และการปรับตั้งค่าภาพให้ตรงตามต้องการ ทำตามง่ายไม่ยุ่งยาก
สรุปวิธีใช้โปรเจกเตอร์ฉบับมือใหม่ ทั้งการติดตั้งโปรเจกเตอร์ การต่อจอโปรเจกเตอร์เข้ากับเครื่องฉาย และการปรับตั้งค่าภาพให้ตรงตามต้องการ ทำตามง่ายไม่ยุ่งยาก
ตัดสินใจเลือกไม่ได้? บทความนี้มีสรุปให้ว่าจอ LED กับ LCD คืออะไร ต่างกันอย่างไร และควรเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ตัดสินใจเลือกไม่ได้? บทความนี้มีสรุปให้ว่าจอ LED กับ LCD คืออะไร ต่างกันอย่างไร และควรเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งาน
วางแผนการประชุมให้มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจน เพียงศึกษาวิธีเลือกระบบลำโพงห้องประชุมให้เหมาะสม ได้ในบทความนี้
วางแผนการประชุมให้มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างชัดเจน เพียงศึกษาวิธีเลือกระบบลำโพงห้องประชุมให้เหมาะสม ได้ในบทความนี้
ยกระดับการประชุม เพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนองาน ด้วย ‘จอแสดงผลแบบสัมผัส’ ที่ช่วยเสริมการสื่อสารในการประชุม สร้างความสำเร็จสู่องค์กรและธุรกิจ
ยกระดับการประชุม เพิ่มประสิทธิภาพการนำเสนองาน ด้วย ‘จอแสดงผลแบบสัมผัส’ ที่ช่วยเสริมการสื่อสารในการประชุม สร้างความสำเร็จสู่องค์กรและธุรกิจ
ชวนรู้จัก ‘ลำโพง’ และ 5 ประเภทของลำโพงที่ได้รับความนิยม มาดูกันว่า ลำโพงมีหน้าที่อะไร และแต่ละประเภท มีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง
ชวนรู้จัก ‘ลำโพง’ และ 5 ประเภทของลำโพงที่ได้รับความนิยม มาดูกันว่า ลำโพงมีหน้าที่อะไร และแต่ละประเภท มีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง
REVIEW