Uncategorized

5 องค์ประกอบสำคัญ มีผลต่อความคมชัดของโปรเจคเตอร์

โปรเจคเตอร์ใช้เป็นอุปกรณ์ในการฉายภาพในการนำเสนอภาพขนาดใหญ่ ดังนั้นความสว่างและความคมชัดเป็นส่วนสำคัญที่ของการที่เลือกใช้งานโปรเจคเตอร์ได้เหมาะสม โดยให้เหมาะกับองค์ประกอบต่างๆ

ขนาดของจอภาพขนาดของจอภาพหรือผนังรับภาพต้องมีขนาดที่พอดีและเหมาะสม
ระยะทางของผู้ชมระยะตำแหน่งของระดับสายตาของผู้ชมมีผล ต่อความชัดเจน
ขนาดของห้องขนาดของห้องที่มีความกว้างความสูงที่เหมาะสมกับความสว่างของโปรเจคเตอร์และตำแหน่งในการจัดว่างตัวเครื่องโปรเจคเตอร์
ประเภทสื่อประเภทของภาพที่ใช้ในการประชุม เช่น ภาพกราฟฟิก ภาพวีดิโอ ความละเอียดที่ผลิตออกมาต้องมีความละเอียดมากพอสมควร
สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมของแสงในห้องประชุม (Room Ambiance Light) ไม่ว่าจะเป็นแสงจากหน้าต่าง หรือแสงไฟรอบๆมีผลต่อความชัดเจน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *