Blog

แอมป์มีกี่ประเภทที่ช่วยส่งเสริมการขยายเสียงในที่ประชุม?

แอมป์ขยายเสียง คืออะไร

‘ระบบเสียง’ นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการประชุม หากในการประชุมมีการใช้เสียงที่ชัด น่าฟัง ก็จะสามารถทำให้ผู้ร่วมประชุมได้รับข้อมูลที่ชัดเจน อีกทั้งยังช่วยจับความสนใจให้จดจ่ออยู่กับการประชุมได้ แต่กลับกันหากระบบเสียงในห้องประชุมไม่มีประสิทธิภาพ มีเสียงแทรกซ้อน หรือฟังได้ไม่ชัด ก็อาจทำให้ผู้ร่วมประชุมเบื่อหน่าย จนขาดสมาธิในการประชุมไป ซึ่งนอกจากไมโครโฟนและลำโพงแล้ว ยังมีแอมป์ขยายเสียงที่สำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม เราจึงรวบรวมคำตอบที่เกี่ยวกับแอมป์ขยายเสียงมาให้ครบว่าคืออะไร และมีกี่ประเภทให้เลือกใช้งานบ้าง

แอมป์ขยายเสียง คืออะไร

แอมป์ขยายเสียง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายสัญญาณเสียง เปรียบเสมือนตัวเร่งช่วยทำให้เสียงดัง ฟังได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งมักใช้ในระบบเสียงที่ต้องการประสิทธิภาพสูง เช่น ในงานประชุม หรืองานแสดงสด ด้วยการเชื่อมต่อกับตัวไมโครโฟน หรือลำโพง เพื่อเพิ่มความดังและความชัดของเสียงที่ถูกส่งออกมา ซึ่งสามารถปรับแต่งระดับความเข้มและความถี่ที่เหมาะสมกับการใช้งานให้เป็นไปตามความต้องการได้ โดยมีข้อดีหลายประการ ขึ้นอยู่กับประเภทของแอมป์และการใช้งาน เช่น

 • เพิ่มความดัง เป็นประโยชน์หลักของแอมป์ขยายเสียงที่สามารถขยายสัญญาณเสียงให้ดังขึ้นได้ ทำให้สามารถได้ยินเสียงได้ชัดเจนขึ้น แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
 • ปรับปรุงคุณภาพเสียง แอมป์สามารถปรับปรุงคุณภาพเสียงได้ โดยลดสัญญาณรบกวนและเพิ่มความชัดเจนของเสียง
 • ใช้งานได้หลากหลาย แอมป์สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เสียงหลากหลายประเภท เช่น เครื่องเล่นเพลง ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียงแบบพกพา
 • ใช้กับระบบเสียงกลางแจ้ง แอมป์ขยายเสียงสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเครื่องเล่นเพลงหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้เสริมการประชุมที่ต้องพูดในที่สาธารณะหรือพื้นที่กลางแจ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้จักครบ! แอมป์มีกี่ประเภทที่เหมาะสำหรับใช้งานในห้องประชุม

พาวเวอร์แอมป์ (Power Amp)

พาวเวอร์แอมป์ เป็นแอมป์ขยายเสียงที่มีหน้าที่ขยายสัญญาณเสียงให้มีกำลังเพียงพอที่จะขับลำโพงให้ดัง เป็นแอมป์ที่เหมาะสำหรับงานประชุมขนาดใหญ่ เช่น การประชุมสัมมนา ที่ต้องการความดังและชัดเจนของเสียง เนื่องจากพาวเวอร์แอมป์มีกำลังขับสูง สามารถขับเสียงจากลำโพงขนาดใหญ่ให้ออกมาชัดเจน ได้ยินชัดในทุกพื้นที่ของห้องประชุม ซึ่งโดยทั่วไปพาวเวอร์แอมป์จะมีเพียงปุ่มควบคุมระดับเสียงเท่านั้น โดยไม่สามารถปรับแต่งเสียง เช่น การปรับเสียงทุ้ม-ต่ำ ได้ ซึ่งพาวเวอร์แอมป์สำหรับห้องประชุมมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกใช้งาน ดังนี้

 • ประเภทแอมป์

พาวเวอร์แอมป์มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีจุดเด่นและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน แต่สำหรับการใช้งานในห้องประชุมมักจะใช้พาวเวอร์แอมป์ประเภท Class AB เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน

 • กำลังวัตต์

กำลังวัตต์ หรือกำลังขับ คือความสามารถในการส่งกำลังไปยังลำโพง ยิ่งวัตต์สูงยิ่งสามารถขับลำโพงให้ดังขึ้นได้ โดยทั่วไปห้องประชุมขนาดเล็กจะใช้พาวเวอร์แอมป์ที่มีกำลังประมาณ 100-200 วัตต์ และอาจต้องใช้พาวเวอร์แอมป์ที่มีกำลังมากกว่า 200 วัตต์ สำหรับห้องประชุมขนาดใหญ่

 • ความไว

ความไวที่ว่านี้คือ ความสามารถในการรับสัญญาณของลำโพง โดยลำโพงที่มีความไวสูงจะใช้กำลังวัตต์ของพาวเวอร์แอมป์น้อยกว่าลำโพงที่มีความไวต่ำ เช่น ลำโพงที่มีความไวสูง ก็จะสามารถทำงานร่วมกันกับพาวเวอร์แอมป์ที่มีกำลังวัตต์น้อยได้ จึงควรดูความไวในการรับสัญญาณของลำโพงประกอบไปกับการเลือกวัตต์ของแอมป์

แอมป์มีกี่ประเภทที่เหมาะกับการประชุม

อินทิเกรทแอมป์ (Integrated Amp)

อินทิเกรทแอมป์เป็นแอมป์ขยายเสียงที่สามารถควบคุมเสียงได้หลากหลาย ด้วยปุ่มฟังก์ชันที่สามารถปรับตั้งค่าได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปุ่มควบคุมระดับเสียง ปุ่มปรับแต่งเสียง การปรับโทนเสียงสูง-ต่ำ และการปรับโหมดเสียงให้เหมาะกับการใช้งาน รวมถึงสามารถปรับสมดุลของลำโพงทั้งสองข้าง และด้วยความที่มีขนาดกระทัดรัดจึงเหมาะสำหรับงานประชุมขนาดกลาง หรือการสัมมนาขนาดเล็ก เนื่องจากประหยัดพื้นที่และสะดวกในการต่อสายสัญญาณ โดยมีปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการเลือกให้เหมาะกับการประชุม ดังนี้

 • ขนาดห้องประชุม

ควรเลือกอินทิเกรทแอมป์ที่มีกำลังวัตต์เพียงพอต่อขนาดห้องประชุม เช่น การประชุมขนาดเล็กที่มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 50 คน สามารถเลือกใช้อินทิเกรทแอมป์ที่มีกำลัง 50-100 วัตต์ได้

 • การนำเสนองานในที่ประชุม

ควรเลือกอินทิเกรทแอมป์ที่มีช่องอินพุทเพียงพอต่อระบบเสียงที่ต้องการใช้งาน เช่น เครื่องเล่นเพลง เครื่องเล่นวิดีโอ หรือไมโครโฟน

 • วัตถุประสงค์ของการประชุม

พิจารณาถึงปัจจัยการใช้งาน เช่น หากการประชุมมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข้อมูลหรือสัมมนาที่ต้องใช้เสียงหลากโทนหลายระดับ ก็ควรเลือกอินทิเกรทแอมป์ที่มีฟังก์ชันการปรับแต่งเสียง เช่น ปรับเสียงทุ้มเสียงแหลม หรือปรับความดังของไมโครโฟน

มอนิเตอร์แอมป์ (Monitor Amp)

มอนิเตอร์แอมป์ ทำหน้าที่ในการขยายสัญญาณเสียงคล้ายกับพาวเวอร์แอมป์ แต่มอนิเตอร์แอมป์จะให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงมากกว่าพลังวัตต์ในการขับเสียง จึงเหมาะสำหรับงานประชุมภายในทีม หรือการประชุมทางไกล ที่ต้องการความชัดเจนของเสียง เนื่องจากมอนิเตอร์แอมป์เน้นคุณภาพเสียงมากกว่าความดัง จึงเหมาะสำหรับการฟังเสียงพูดและเสียงบรรยาย แต่ก็ยังสามารถนำมาใช้งานให้เหมาะสมกับการประชุมอื่น ๆ ได้ ดังนี้

 • การประชุมขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับมอนิเตอร์แอมป์ที่มีกำลัง 20-50 วัตต์ โดยไม่จำเป็นต้องเลือกที่มีฟังก์ชันพิเศษมากมาย เพราะแค่คุณภาพเสียงก็เพียงพอ

 • การประชุมขนาดกลาง

เหมาะสำหรับมอนิเตอร์แอมป์ที่มีกำลัง 50-100 วัตต์ โดยอาจเลือกให้มีฟังก์ชันพิเศษที่ส่งเสริมการประชุมให้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น ช่องเสียบไมโครโฟน

 • การประชุมขนาดใหญ่

เหมาะสำหรับมอนิเตอร์แอมป์ที่มีกำลัง 100 วัตต์ขึ้นไป โดยอาจต้องเลือกฟังก์ชันพิเศษที่มากขึ้นเพื่อส่งเสริมแรงขับเสียงและการใช้งาน เช่น ช่องเสียบไมโครโฟน ช่องเสียบเครื่องดนตรี หรือช่องเสียบ USB

ไขข้อข้องใจกันไปแล้วว่าแอมป์มีกี่ประเภทที่เหมาะสำหรับการใช้งานในห้องประชุม! สำหรับใครที่กำลังมองหาชุดเครื่องเสียงที่เสริมประสิทธิภาพให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อการนำเสนองานและรับฟังการประชุมได้อย่างละเอียดชัดเจน ด้วยอุปกรณ์ระบบเสียงจาก GYGAR ที่มีให้เลือกทั้งชุดควบคุม ไมโครโฟน ลำโพง ตลอดจนแอมป์ขยายเสียงมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในราคาย่อมเยา

สอบถามราคาและปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Call Center: 0-2582-2285 หรือ add ID LINE: @GYGAR เราคือผู้นำเข้าสินค้าสื่อดิจิทัลสำหรับงานนำเสนออย่างครบวงจร และมีศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมให้บริการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *